Bistand til nordmenn i Italia

Iht. utenrikstjenesteloven er en av utenrikstjenestens oppgaver å tilby bistand til norske borgere. På www.regjeringen.no kan du lese om hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten når det gjelder for eksempel sykdom og ulykker, dødsfall i utlandet, arrestasjoner, pass og tap av pass, nødlidenhetslån, internasjonal barnebortføring, fri rettshjelp, voldsoffererstatnin Les mer

Det er legitimasjonsplikt i Schengen-området, og eneste gyldige legitimasjon for nordmenn er passet. I Italia må norske passøkere henvende seg personlig til ambassaden i Roma. Barn under 12 år kan...

Her finner du en oversikt over gebyrer for de mest vanlige tjenester. Les mer

Informasjon om studier i Italia. Les mer