Foto: Leif Røv.Foto: Leif Røv

Vigsel ved ambassaden

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor begge er norske statsborgere. Vielsen finner sted i ambassadens lokaler i Roma. Vielsen er gebyrfri.

Italia godkjenner ekteskap inngått ved den norske ambassaden i Roma såfremt begge parter er norske statsborgere og vigselen er foretatt i ambassadens lokaler. Videre anerkjenner Italia kun vigsel av heterofile par. Disse reglene kan ikke fravikes, siden det vil innebære at ekteskapet blir ugyldig.

Praktisk informasjon

Vielser finner sted på torsdager som ikke faller på norske eller italienske helligdager. På grunn av ferieavvikling har vi dessverre ikke mulighet til å vie om sommeren (siste halvdel av juni samt juli og august) eller i jule- og nyttårsukene. Vigslene begynner kl. 14.00 og vi vier tre par hver torsdag. Ambassaden kan ikke bistå med bestilling av hotell, frisør, blomster, restaurant eller lignende.

Avtale om vielse inngås ved å kontakte ambassaden på telefon: +39 06 45238100 eller norsk nr: 23 95 29 00.

Du kan også ta kontakt på mail: emb.rome@mfa.no.
Oversikt over ledige tidspunkt fremgår av vigselskalender.

Etter at tidspunkt for vielse ved ambassaden er bekreftet skriftlig, må paret selv ta kontakt med folkeregisteret i hjemkommunen for å prøve ekteskapsvilkårene. http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-utlandet/ .  

Når prøvingen er foretatt, får dere en "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok" fra Folkeregisteret. Dette originaldokumentet må sendes ambassaden i god tid før vielsen. (Attest om prøving av ekteskapsvilkår er gyldig i 4 måneder).

Dersom vielsen må avlyses ber vi om at dere gir beskjed så fort som mulig. Alle bes vennligst om å ta kontakt med ambassaden senest to uker før vielsen for å forsikre seg om at vi har mottatt de riktige papirene.

Møt opp på ambassaden 10 min. før vielsen. Ta med pass. Vielsen finner normalt sted i et av ambassadens møterom og tar omtrent et kvarter for hvert brudepar. Det er plass til inntil 15 personer medregnet brudeparet. Vielsen utføres av ambassadesekretæren eller dennes stedfortreder. Vielsen skal bekreftes av to myndige vitner. Ved behov kan ambassaden normalt stille med vitner, så fremt dette er avtalt på forhånd.

 


Bookmark and Share